Twee nieuwe leden bij Ús Koöperaasje

Ús Koöperaasje sluit de week goed af; we hebben twee nieuwe leden er bij! Vanaf vandaag mogen wij Energie Coöperatie Ternaard (Encoter) en Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) als lidnummer 31 en 32 welkom heten. Zij zullen zeer binnnekort ook wederverkoper van Noordelijk Lokaal Duurzaam worden zodat de inwoners van Ternaard en Wijnjewoude zich kunnen aansluiten bij hun eigen coöperatie en via hen de energie kunnen afnemen. Hierdoor komt er extra geld beschikbaar voor de projecten ter verduurzaming en vergroening van beide dorpen.

Energie Coöperatie Ternaard
De Energie Coöperatie Ternaard (Encoter) is al een geruime tijd bezig in Ternaard met allemaal projecten om het dorp te verduurzamen. Eén van deze projecten is het plaatsen van zonnepanelen op daken van haar leden. De coöperatie koopt en plaatst tot en met 12 panelen, zodat er geen eigen investering nodig is en blijft de eigenaar van de panelen. De bewoners betalen maandelijks huur aan de coöperatie, waarmee de investering wordt afgelost. Deze huur is altijd lager dan de geschatte besparingen op de elektriciteitskosten. Op deze manier zijn de zonnepanelen voor iedereen toegankelijk, zowel voor huiseigenaren als voor huurders.

Wijnjewoude Energie Neutraal
Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) is een initiatief van Plaatselijk Belang, gedragen door het hele dorp. Het gaat erom dat Wijnjewoude als dorp met elkaar gaat werken aan energiebesparing en tegelijkertijd ook duurzame energie gaat produceren. Met als uiteindelijke doel dat over 10 jaar alle inwoners van Wijnjewoude net zoveel duurzame energie opwekken als dat er verbruikt wordt. Zo wil WEN in de energiebehoefte van het dorp voorzien. Hierdoor gaat eeders energielasten omlaag en tegelijkertijd krijgt het dorp er jaarlijks een budget bij voor eigen energietechnische of sociaal maatschappelijke doeleinden. Onafhankelijk van commerciële energiebedrijven werkt WEN zo samen aan een duurzame toekomst.