Vanaf 1 maart Iepen Mienskipsfûns weer open

Vanaf 1 maart tot en met vrijdag 1 april 2016 is het weer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen bij Streekwurk. Om voor subsidie in aanmerking te komen, is het belangrijk dat inwoners gezamenlijk een projectidee indienen en uitvoeren. Kijk voor meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl.
Als oprichtende energiecoöperatie kan je vanaf 1 maart dus weer subsidie aanvragen voor de opstartkosten. Voor coöperaties die al iets verder zijn is het ook handig om subsidie voor meerdere projecten die je de komende jaren wilt gaan uitvoeren aan te vragen.