Vergunning NLD energie – ACM verlengt beslistermijn

Ús Energiebedrijf NLD energie heeft een vergunning tot levering van energie aangevraagd. Daar kunt u hier meer over lezen. Wij wachten in spanning af op een antwoord van de vergunningverlener Autoriteit Consument & Markt (ACM) en die houdt de spanning er nog even op, aldus het bericht op de site van NLD:

De toezichthouder ACM, die namens de Minister een leveringsvergunning verstrekt, heeft gebruikgemaakt van zijn recht om de beslistermijn met maximaal acht weken te verlengen. Het dossier NLD energie is zo omvangrijk dat men meer tijd nodig denkt te hebben om tot een zorgvuldige afweging te komen. De uiterste datum waarop een beslissing kan vallen (vooropgesteld dat er geen nadere vragen komen en/of de termijn andermaal verlengd wordt) is nu 8 April 2014.

Omdat wij met de toezichthouder overtuigd zijn van de noodzaak om de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten, respecteren wij de maatregel zonder enig voorbehoud. Hoewel wij – net als onze achterban – niets liever willen dan losgaan, zullen wij toch meer geduld moeten opbrengen. Maar geduld is net als duurzame energie: een schone zaak!

Wij willen hierover helder blijven communiceren en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op de site van NLD energie.