Verslag ALV 8 oktober

ALV sheetGisteren, woensdag 8 oktober 2014, was de ALV van Ús Koöperaasje. Het betrof een speciale ALV, want er waren niet alleen veel leden aanwezig, maar ook vele aspirant-leden en geïnteresseerden.

 
 
 
Om 20:00 uur opende Marga Waanders de vergadering, tevens met een belangrijke mededeling: Tine Sietsma heeft het drukker gekregen met haar baan en zal daarom een stapje terug doen na deze ALV. Tine legt haar taken als bestuurslid neer. Zij blijft echter nog wel werkzaam bij Energiecoöperatie Achter de Hoven, iets dat wij zeer op prijs stellen.

Er komen diverse sprekers waaronder Bouwe de Boer, Sybrand Frietema en Sam van der Meij aan het woord. Bouwe heeft in het kader van Kulturele Haadstêd 2018 Marianne Berendse meegenomen, zij stelt een samenwerking met Ús Koöperaasje voor. Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we samenwerken? Ook op energiegebied gaan we een slag slaan in 2018.
Daarna legt Sybrand uit wat Ús Koöperaasje zoal bereikt heeft in het afgelopen half jaar. Zowel financieel als op ledengebied. We hebben 13 officiële leden en 4 staan er al klaar om lid te worden. Ook Jornt is voor een beperkt aantal uren in dienst om vele zaken te verrichten, waaronder websiteonderhoud en het regelen van kennismakingsgesprekken. Ook Ljipstergea valt onder zijn beheer.

Sam van der Meij, werkzaam voor NLD Energie, legt ons uit wat NLD Energie allemaal bereikt heeft het afgelopen jaar. Ook benadrukt hij de raad van inkoop die toezicht gaat houden op ‘hoe groen is de stroom en gas die wij inkopen?’. Vanuit de zaal zijn er veel vragen over het hoe en wat met NLD Energie, deze worden helder beantwoord. Na het verhaal over NLD Energie wordt er kort gesproken door Jappie Rijpma over de financiën van het afgelopen half jaar.

Dit alles leidt tot een vraagstuk: welke kant gaat Ús Koöperaasje tegemoet? Welke toekomst kiezen we? Na de pauze stelt Sybrand drie scenario’s voor. Een terughoudend scenario, een actiever scenario en een ‘boost’ scenario. We zijn het met elkaar eens dat we organisch kunnen groeien richting het ‘boost’ scenario. Een toekomst waarin Ús Koöperaasje meer doet dan alleen helpen met een coöperatie op te richten, namelijk ook meer projecten aannemen en gedeelde kennis inzetten voor een goede toekomst. Er wordt meteen een werkgroepje samengesteld om hierbij te helpen.

Marga vat alles van deze avond nog eens samen en wenst iedereen daarna een goede terugreis en tot de volgende keer!
 
 
1 2 4