Voorbeeld website voor coöperaties ‘Ljipstergea’

Een energiecoöperatie opgestart, maar nog moeite met het maken van een website of geen tijd? Ús Koöperaasje kan helpen om leden te voorzien van een standaard website. De website wordt ontwikkeld naar een basismodel dat voor elke coöperatie gelijk is. Bekijk een live voorbeeld hier: Ljipstergea

Meer weten of interesse? Klik hier voor meer informatie