Wederverkoop van energie – de nieuwe regels

Zoals bekend heeft NLD energie, dochter van Ús Koöperaasje – samen met onze collega-coöperaties Drentse Kei en de Groninger Energie Koepel – een vergunning voor levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers aangevraagd. Deze aanvraag loopt op moment van schrijven nog maar het team van Ús Koöperaasje heeft vertrouwen in een goede uitkomst.

Levering van energie – wederverkopers

Als NLD energie een vergunning krijgt, zal het mogelijk worden dat bij Ús Koöperaasje aangesloten leden als ‘wederverkoper’ gaan samenwerken met NLD energie. De wederverkoper – de juridische term is tussenpersoon – werft dan klanten en kan (helpen) contracten af te sluiten met NLD energie als leverancier van energie. De wederverkoper (de lokale coöperatie) krijgt dan een vergoeding per aangesloten klant per jaar. Een lokale coöperatie kan alleen wederverkoper worden als er een contract wordt aangegaan bij NLD energie. Omdat wij willen dat onze leden zich in vertrouwde handen weten, zal NLD energie er op toe zien dat alle energieklanten goed geïnformeerd zijn en een duidelijk en eerlijk contract krijgen.

De nieuwe regels van het spel

De instantie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van vergunningen is de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Vandaag heeft de ACM de regels voor wederverkopers op een rijtje gezet. Deze regels geven de mogelijkheden én beperkingen weer waar lokale coöperaties mee te maken hebben als zij als wederverkoper zouden willen optreden. Omdat er per 13 juni 2014 nieuwe regels gelden is het van belang dat alle collectieven die denken over een wederverkopersschap zich hier goed van op de hoogte stellen. Overigens gelden deze nieuwe regels voor alle koop- en diensten-overeenkomsten – het heeft dus voor iedereen die wel eens iets koopt in een winkel, via de telefoon, op straat, of thuis in een webshop zin om deze regels te bekijken.