Column Simon Visbeek: Belastingplan 2015

De plannen voor 2015

Op dinsdag 16 september 2014 zijn de belastingplannen bekend gemaakt voor 2015. In deze bijdrage besteed ik aandacht aan voorstellen die voor energie coöperaties van belang (kunnen) zijn.

Uitbreiding verlaagd tarief voor lokaal duurzaam opgewekte energie naar ondernemers

Vanaf 1 januari 2014 is de zogenaamde postcoderegeling ingevoerd. Hierdoor kunnen coöperaties en vereniging van eigenaars (v.v.e.’s) een korting krijgen op de energiebelasting (maximaal 0,09 incl. BTW) voor lokaal duurzaam opgewekte energie. Tot nu toe kunnen ondernemers niet profiteren van deze regeling. In het belastingplan 2015 wordt voorgesteld de postcoderegeling ook open te stellen voor ondernemers, onder voorwaarde dat deze ondernemers niet voor meer dan 20% deelneemt in deze coöperaties. Dit betekent dat natuurlijke personen die een onderneming drijven in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap onder firma (v.o.f.) of maatschap nu eveneens gebruik kan maken van de postcoderoos regeling. Ik benadruk dat rechtspersonen zoals stichtingen, besloten vennootschappen (b.v.’s) of naamloze vennootschappen (n.v.’s) niet in aanmerking komen voor het verlaagde tarief.

Uitbreiding vrijstelling zelfopwekking naar de huursector

In het belastingplan 2015 wordt voorgesteld om salderen achter de meter eveneens mogelijk te maken in de huursector. Op dit moment is salderen alleen mogelijk als de energie voor eigen rekening en risico wordt opgewekt. Hierdoor is geen energiebelasting verschuldigd als zelf elektriciteit wordt opgewekt. Volgens de belastingdienst is salderen niet mogelijk als de elektriciteit wordt opgewekt door de verhuurder en de elektriciteit wordt verbruikt door de huurder.
Door dit voorstel wordt alle onduidelijkheid weggenomen: huurders kunnen ook gebruik maken van de salderingsregeling.

Fuchs-arrest

Op grond van het Fuchs-arrest (HvJ 20 juni 2013, C219/12) zijn ook particuliere eigenaren van zonnepanelen belastingplichtig voor de BTW. Hierdoor kan de BTW over de aanschafkosten van de zonnepanelen worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Door de Kleine ondernemingsregeling (KOR) krijgen deze particulieren wel de BTW over de aanschafkosten terug, maar zijn ze vaak geen BTW verschuldigd en hoeven ze vaak zelfs geen aangifte meer in te dienen. Om deze extra kosten in de begroting te dekken wordt:

    – de energiebelastingkorting per aansluiting verlaagd;
    – worden de tarieven van de energiebelasting op aardgas en elektra verhoogd;

Linksom of rechtsom belasting moet er worden betaald. Dit betekent wel dat het nog aantrekkelijker om zelf energie op te wekken. Door de salderingsregeling is dan immers geen energiebelasting verschuldigd. Mocht u overigens vragen hebben over hoe de btw voor particulieren kan worden teruggevraagd, dan kan ik u daarbij helpen.

De bovengenoemde punten zijn naar ons idee de belangrijkste plannen van het belastingplan 2015. Mocht u vragen of opmerkingen hebben neemt u dan gerust contact op.

disclaimer

De inhoud van deze column is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Geenzins kan de garantie worden gegeven dat de informatie altijd juist, volledig en up-to-date is. Aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden wordt dan ook niet geaccepteerd. De gegeven informatie geeft de globaal de stand van zaken weer en aan de gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.