Een nieuwe fase voor Ús Koöperaasje

Ruim twee jaar nadat een aantal mensen bij elkaar kwam om te zien of een Friese energiecoöperatie mogelijk zou zijn, hebben we deze week een heuse mijlpaal bereikt.

Vergunningen

Onze dochter, energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam energie, heeft vergunningen gekregen voor de levering van elektriciteit en gas aan klanten. Het was van meet af aan onze bedoeling om er voor te zorgen dat lokale energie initiatieven de mogelijkheid zouden hebben zelf te bepalen waar de energie vandaan komt en te profiteren van de winsten die anders traditionele (buitenlandse) energiebedrijven opstrijken. Door die stroom geld om te buigen richten lokale initiatieven zou het hierdoor makkelijker worden om lokaal zelf te investeren in energie-opwekking. Dit idee was niet nieuw, de schaal waarop wij opereerden was dat wel. In zekere zin een gok, is er door de inspanning van velen en met ondersteuning van de gemeente Leeuwarden en de Provinsje Fryslân een hoop werk verricht. We zijn er nog niet, maar deze week mogen wij met z’n allen grutsk zijn op dit resultaat.

Graag leggen wij op de ALV van volgende week, woensdag 9 april, uit wat onze verdere plannen zijn en we horen graag wat onze leden (en geïnteresseerde initiatieven) van ons en van NLD energie verwachten. Aanmelden kan elders op deze site.