Even voorstellen: bestuurslid René Poppen

Ús Koöperaasje stelt voor: René Poppen, bestuurslid sinds 9 oktober.

rene_poppen

Ik vind dat nutsbedrijven niet in private handen moeten zijn.

Het heft in eigen handen

“Terug naar de mensen, het heft in eigen hand nemen. Dat betekent Ús Koöperaasje voor mij. En dat past bij mij. Ik dóé gewoon. Ook daardoor ben ik steeds meer gaan kijken naar wat we zelf kunnen doen als gemeenschap. Ik vind dat nutsbedrijven niet in private handen moeten zijn. Winstverwachting kan nooit het doel zijn. Jan en alleman heeft behoefte aan energie. Toch schandalig dat de baas van Nuon 8 ton per jaar krijgt? Ús Koöperaasje is van ons allemaal. Wij hebben zelf zeggenschap. En als er winst wordt gemaakt, komt het weer terug, bij ons.”

Waarom wilde je lid worden van het bestuur van Ús Koöperaasje?
Na deze zomer is René benieuwd hoe het gaat met EKF. Johan ten Brinke is toen bij hem thuis langsgekomen in Poppenwier. Samen zittend op een bankje heeft hij uitgelegd hoe ver ze waren met Ús Koöperaasje. “Johan vroeg, is dat niks voor jou René, we zoeken nog een paar bestuursleden? Dat vond ik wel mooi.”

Hoe ben je in contact gekomen met ÚS Koöperaasje?
“Ik had destijds regelmatig contact met Doarpswurk in Raerd, bijvoorbeeld door het project Op Paad samen met hen uit te voeren. Dan ging ik langs de dorpen om het internet in dorpen te promoten. Twee jaar geleden ben ik gevraagd me aan te sluiten bij de Energiewerkplaats. En dit kluitje wordt steeds groter. Er komen steeds meer dorpen bij. “
Toen kwam ook de EKF in beeld. “Hun kracht in het geheel is dat ze een betrekkelijk kleine organisatie zijn en aan de slag gaan. Johan ten Brinke en Johan Kieviet zijn vaak langs geweest om ons te informeren hoe de zaken ervoor staan. En hun lukt wat ons eerder niet lukte. Energie is nu toch een hype. Zij hebben het goede moment gepakt.“ Sinds 21 juni is Ús Koöperaasje echt van start gegaan. Bij de eerste Algemene Ledenvergadering is René benoemd tot lid van het bestuur.

Terug naar de mensen, het heft in eigen hand nemen. Dat betekent Ús Koöperaasje voor mij.

Wat is je achtergrond?
René, geboren en getogen in Amsterdam, begon in 1968 zijn loopbaan in de automatisering. In deze tijd is hij al politiek actief. In 1973 verhuist hij naar Friesland. Hij voelt zich hier thuis en maakt zich de Friese taal al snel eigen. In 1978 tot 1983 is hij wethouder in Raarderhim en van 1984 tot 1989 in Boarnsterhim. Dit was niet altijd makkelijk. “Ik ben geen man van heikele discussies. Ik ben een doener. Ik heb doelen voor ogen. Ik vind dat het beste idee moet worden uitgewerkt, welke kleur je partij ook heeft.”
René zat destijds ook in het bestuur van Samenwerkende Gasbedrijven in Gorredijk. In deze tijd kwam het bericht van de overheid dat nutsbedrijven minimaal 50.000 aansluitingen moesten hebben om winst te kunnen maken. Dat vond hij onzin. “Winst was bij ons geen doel op zich. Met 1250 aansluitingen kon het lokale gasbedrijf in de toenmalige gemeente Raarderhim al uit. Ik vond dat naast water, ook gas en elektriciteit een eerste levensbehoefte was. Die ga je niet privatiseren.”

“In Deersum begon de victorie, op 21 juni 2013 de overwinning”.

Helaas zijn de lokale gasbedrijven binnen een paar jaar opgeslokt door Essent. Mede hierdoor is zijn interesse in lokale energiewinning aangewakkerd. In 1981 richt René dan ook Stichting Energievoorziening Deersum op. Een initiatief van de gemeente Raarderhim, Gasbedrijf, provincie, PEB en Dorpsbelang Dearsum. Zij hebben grootse plannen: Zo willen ze ‘los van het net komen’ en zelf een molen oprichten. Het duurde tot 1987 tot de molen werd gebouwd.

René trekt een mooie verbinding tussen Stichting Energievoorziening Deersum toen en Ús Koöperaasje nu: “In Deersum begon de victorie, met de oprichting van Ús Koöperaasje op 21 juni 2013 de overwinning”.