Fryslân DOK: “Ljocht en skaad oer it sinnepark”

Het klimaat verandert, fossiele energiebronnen raken uitgeput. In 2030 – zo is afgesproken in het Klimaatakkoord – moet 70% van alle elektriciteit komen van duurzame bronnen als wind en zon. Hoeveel landschap en natuur wil Friesland opgeven voor grootschalige zonneparken? In de Fryslân DOK ‘Ljocht en skaad oer it sinnepark’ zoekt Dieuwke Kroese na overleven in het klein en in het groot.

Zonnepanelen op het dak, dorpen met eigen energiecorporaties, grote ontwikkelaars die veel geld investeren in mega-zonneparken. Friesland heeft ambities op kleine en grote schaal. Dorpsbewoners zetten met zijn allen hun schouders eronder, energiecorporaties in bijvoorbeeld Garijp en Wijnjewoude leven volop. Mega-ontwikkelingen zijn er ook: op een stuk landbouwgrond bij Oosterwolde van 77 voetbalvelden groot wordt het grootste zonnepark van Friesland gebouwd.
De keerzijde is dat kostbare ruimte, natuur en landschap opgeofferd worden voor energievoorziening. Bovendien is het elektriciteitsnet niet berekend op de toestroom van zoveel extra energie.

Fryslân DOK: Ljocht en skaad oer it sinnepark
Zaterdag 8 februari, 15.30 uur, NPO2 (met Nederlandse ondertiteling)
Zondag 9 februari, 17.00 uur, Omrop Fryslân (herhaling ieder uur)

Niet in de gelegenheid om op TV te kijken? Hier is de YouTube versie: