Geen SDE+? Bekijk het van de zonnige kant

Een klap in het gezicht

Op 29 mei 2015 publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de stand van zaken SDE+ op 21 mei 2015. Uit dit bericht bleek dat van de 3.500 miljoen euro die beschikbaar is voor 2015 al 3.419 miljoen euro is aangevraagd. Raar maar waar. Dit betekent dat er geen subsidie meer is voor kleinschalige zonneprojecten. De teleurstelling is erg groot, want dat zijn nou juist de projecten waar lokale energiecoöperaties mee bezig zijn. Voor alle vrijwilligers van energiecoöperaties die veel tijd hebben gestoken in allerlei projectplannen met de SDE+ (inclusief mijzelf), moet dit even een klap in het gezicht zijn geweest. Alle moeite voor niets was mijn eerste gedachte.

De zonnige kant

Toch nu bijna maand later durf ik dit nieuws toch van de zonnige kant te bekijken. Nu moeten alle lokale energiecoöperaties wel aan de slag met de Regeling Verlaagd Tarief (beter bekend als de postcoderoos-regeling). En met elkaar kunnen we meer dan alleen. Hier volgende kernpunten van deze regeling:

  • De LEC exploiteert ten behoeve van haar leden een zonnepanelen-installatie (1);
  • De door de LEC opgewekte energie moet via een zogenoemde ‘zuiver’ terug lever aansluiting worden geleverd aan een energiebedrijf (2);
  • Voor de opgewekte stroom krijgen de leden met een kleinverbruik aansluiting van ten hoogste 3*80A een energiebelastingkorting van 0,075 eurocent ex btw en 0,09075 eurocent inclusief BTW(3).
  • Ook ondernemers kunnen meedoen mits zij voor niet meer dan 20% deelnemen in de lokale energiecoöperatie(4);
  • Hierbij geldt tevens als voorwaarde dat de leden van de coöperatie binnen de postcoderoos wonen van de zonnepaneleninstallatie(5);
  • Op de aanschaf of de exploitatie van de zonnepaneleninstallatie mag van rijkswege geen andere financiële subsidie of tegemoetkoming zijn verstrekt(6);
  • De zonnepanelen-installatie moet door de belastingdienst bij beschikking zijn aangewezen voor de Regeling Verlaagd Tarief(7);
  • Deze beschikking wordt voor tenminste 15 jaar afgegeven zodat dat de leden gegarandeerd 15 jaar voordeel hebben van deze regeling.

Aan de slag

Toegegeven moet worden dat deze regeling niet eenvoudig uit te leggen is aan een ‘leek’. Toch ben ik er van overtuigd dat wij met elkaar als lokale energiecoöperaties samen met ons eigen energiebedrijf Noordelijke Lokaal Duurzaam in gesprek moeten en aan de slag kunnen en moeten met deze regeling.

Heeft u ideeën om met uw energie coöperatie aan de slag te gaan met de Regeling Verlaagd Tarief? Neem dan contact met ons op zodat wij u wellicht verder kunnen helpen.

 

______________________

(1)Een dak van een dorpshuis of een lokale boerenschuur zou hiervoor geschikt kunnen zijn;
(2) Voor coöperaties wordt een aparte aansluiting aangeboden, zie: https://www.liander.nl/mkb/aansluitingen/nieuw/elektriciteit-aansluiting-terugleveren
(3) Per lid kan de energiebelastingbelastingkorting tot maximaal 10.000 kwh worden toegekend. De jaarlijkse energiebelastingkorting is dus maximaal € 750 (ex btw) per lid.
(4) Met deelnemen wordt m.i. bedoeld deelnemen in het kapitaal van de coöperatie, het aantal wordt dus niet beperkt maar de financiële bijdrage van de ondernemers.
(5) Op bijv. http://www.foldergemak.nl/folders-verspreiden  kan door in te zoomen de postcode gebieden worden gevonden.
(6) Een gemeentelijke subsidie mag bijvoorbeeld wel.
(7) Het aanvraag formulier vindt u via http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aanvraag_aanwijzing_voor_het_verlaagde_tarief_energiebelasting_voor_lokaal_duurzaam_opgewekte_elekticiteit