Lid nummer 20: De Bildtse Energie Coöperatie U.A.

Nog voor het einde van het jaar mogen we ons 20ste lid verwelkomen: wij feliciteren De Bildtse Energie Coöperatie U.A. met het fantastische feit lid nummer 20 te zijn!
Al enige tijd zijn ze het Het Bildt bezig om een energiecoöperatie op te richten. Na de officiële oprichting per 1 november 2014 van De Bildtse Energie Coöperatie U.A. met als handelsnaam ‘Bildtse Stroom’ had Ús Koöperaasje een kennismakingsgesprek met het bestuur in Sint Annaparochie. Daar werden we tevens op de hoogte gesteld van de verschillende projecten die zij willen realiseren. Een eigen Bildts Energieloket waar de bewoners van Het Bildt aan de balie terecht kunnen met vragen over duurzame energie om maar één van de vele ideeën te noemen. Binnenkort staat de website van Bildtse Stroom online en is er alles over te lezen.

Energie afnemen van Bildtse Stroom? Klik hier om naar de pagina bij NLD Energie te gaan.

Steeds meer nieuwe energiecoöperaties melden zich aan bij Ús Koöperaasje, daarom zijn wij erg blij dat NLD Energie straks ook in Het Bildt vertegenwoordigd wordt, zo wordt de spreiding over heel Fryslân alleen maar beter en groter.